Ημερήσια αρχεία: 03/01/2017Ερωτήσεις κατανόησης για την ενότητα “Παράγοντες από τους οποίου εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού”

Quiz: Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού