Ημερήσια αρχεία: 20/02/2017


Δείτε μια παρουσίαση για την ανάλυση του φωτός και το χρώμα των σωμάτων:

Ανάλυση φωτός- Χρώμα των σωμάτων


Δείτε μια παρουσίαση για την καύση των υδρογονανθράκων.

Καύση υδρογονανθράκων