Ημερήσια αρχεία: 12/04/2018


Διαβάστε το κεφάλαιο που αφορά την έννοια της θερμοκρασίας από το κυπριακό βιβλίου Φυσικής της Α΄ Γυμνασίου.

Θερμοκρασία και η μέτρησή της – Κυπριακό σχολικό βιβλίο