Πως λειτουργούν οι τροχαλίες;


Παρακολουθήστε ένα ενδιαφέρον βίντεο για τη λειτουργία και χρήση των τροχαλιών.