Φύλλο εργασίας 7: Διαστολή του νερού


Δείτε και το βίντεο που ακολουθεί: