Εμβαδόν: Θεωρία – Ασκήσεις – Φύλλο εργασίας


Εδώ μπορείτε να βρείτε:

  1. Θεωρία για το εμβαδόν μιας επιφάνειας (κάντε κλικ εδώ)
  2. Ασκήσεις – Εφαρμογές για τον υπολογισμό του εμβαδού μιας επιφάνειας (κάντε κλικ εδώ)
  3. Υπολογισμός εμβαδού με τη βοήθεια τετραγωνισμένου χαρτιού (κάντε κλικ εδώ)
  4. Φύλλο εργασίας για τον υπολογισμό του εμβαδού μιας επιφάνειας (κάντε κλικ εδώ)