Φύλλο εργασίας για την πυκνότητα – 1


Κατεβάστε στο σκληρό σας δίσκο και στη συνέχεια τυπώστε το φύλλο εργασίας που αφορά στην πυκνότητα.  (Αν δεν βλέπετε σωστά το φύλλο εργασίας πατήστε εδώ)

 

Για βοήθεια μπορείτε να δείτε τα παρακάτω βίντεο:

1. Εύρεση πυκνότητας υγρών σωμάτων

 

2. Εύρεση πυκνότητας στερεών σωμάτων

 

3. Πυκνότητα των φρούτων