Φύλλο εργασίας για την πυκνότητα – 2


Κατεβάστε στο σκληρό σας δίσκο και στη συνέχεια τυπώστε το φύλλο εργασίας που αφορά στην πυκνότητα.  (Αν δεν βλέπετε σωστά το φύλλο εργασίας πατήστε εδώ)

 

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να τρέξετε την προσομοίωση

 

Πίνακας Πυκνοτήτων διαφόρων υλικών