Γιατί το μετρικό σύστημα είναι σημαντικό


Δείτε γιατί το μετρικό σύστημα είναι σημαντικό.

(ενεργοποιήστε τους υπότιτλους )