Μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις 19 χώρες από το περίγραμμά τους;


Παίξτε και διασκεδάστε μαθαίνοντας Γεωγραφία: