Μετατροπή μονάδων


Παρακολουθήστε ένα βίντεο που αφορά στη μετατροπή μονάδων (πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια).

 

Κατεβάστε και το έντυπο με πληροφορίες για τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια.