Φοβερός κωδικός για WI-FI !!!!!


Αυτή η ανακοίνωση ήταν κολλημένη σε μια θυρίδα εξυπηρέτησης κοινού σε κάποια Δημόσια Υπηρεσία.

Τα σχόλια δικά σας.!!!!