Το παιχνίδι των αριθμών: επεκτείνοντας τον περιοδικό πίνακα