Ο χάρτης της Φυσικής


screen_shot_physics

 

O φυσικός Dominic Walliman μας εξηγεί με έναν κομψό και σύντομο τρόπο το περιεχόμενο και την αλληλοεξάρτηση των γνωστών και άγνωστων «κεφαλαίων» της φυσικής:

πηγή: vox.com