Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες – Δύναμη και ισορροπία


Δείτε τις σημειώσεις σχετικά με τη δύναμη από τραχιά επιφάνεια, πως αναλύουμε μια δύναμη σε συνιστώσες και για την ισορροπία υλικού σημείου.

Download (PDF, 222KB)

12