Ατμοσφαιρκή πίεση και πειράματα επίδειξης


Παρακολουθείστε τα βίντεο που ακολουθούν και αφορούν στην ατμοσφαιρική πίεση: