Βράζοντας νερό σε χαμηλή πίεση


 

Σχετικά Video

Παρακολουθείστε video σχετικά με το πείραμα που διαβάσατε πιο πάνω:

  1. Βρασμός νερού σε χαμηλή πίεση ΕΚΦΕ Ρεθύμνου
  2. Βρασμός νερού σε υποπίεση  ΕΚΦΕ Ρόδου