Κεφάλαιο 2 – Κινήσεις


2.1 Περιγραφή της κίνησης

PERIGRAFI KINISIS

More presentations from Pouliassis

2.2 Η έννοια της ταχύτητας

enia taxitas

More presentations from Pouliassis

2.3 Κίνηση με σταθερή ταχύτητα

statheri taxitita

More presentations from Pouliassis