Εύρεση αριθμού ηλεκτρονίων, πρωτονίων και νετρονίων σε ένα άτομο