Φυλλάδιο 2: Ασκήσεις υπολογισμού μετατόπισης & απόστασης


Φυλλάδιο με ασκήσεις υπολογισμού της απόστασης ή και της μετατόπισης ενός κινούμενου σημειακού αντικειμένου.