Ταχύτητα


Σημειώσεις για την έννοια της ταχύτητας.

 

Βρείτε τις σωστές ταχύτητες: