Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων – Χημικοί τύποι