Ουράνιο τόξο στο ποτήρι


Παρακολουθήστε πως μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας ένα ουράνιο τόξο μέσα σε ένα ποτήρι: