Παρανοήσεις σε θέματα Φυσικής


Δείτε ένα βίντεο για παρανοήσεις σχετικά με κάποια θέματα της Φυσικής.