Υπολογισμοί


Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές μικρο-εφαρμογές από το site http://www.wolframalpha.com/widgets/gallery

Δείτε την ώρα σε κάποιο μέρος του κόσμου

[wolframalphawidget id=”36c773b79f3bd2bcda5a37b80808ecc7″]

Υπολογίστε πόσες ημέρες έχουν περάσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία
[wolframalphawidget id=”1c4d05e69974df5eaf5443ea53ef69a4″]

Μετατρέψτε τα Newton σε Kg
[wolframalphawidget id=”4ed0f528ded523d2681e3f9688d63d26″]

Βρείτε τι χρώμα αντιστοιχεί σε μια συχνότητα
[wolframalphawidget id=”9a3235e1bd010cdddfbd1dc1f2b3a865″]

Διαγράμματα θέσης χρόνου
[wolframalphawidget id=”d05103024140af358e8b587d9c4192f5″]