Ανάλυση φωτός- Χρώμα των σωμάτων


Δείτε μια παρουσίαση για την ανάλυση του φωτός και το χρώμα των σωμάτων: