Ελέγξτε την πορεία του φωτός


Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πως μπορείτε να ελέγξετε την πορεία του φωτός, να θυμόσαστε ότι αν δεν παρεμβάλλονται εμπόδια το φως διαδίδεται ευθύγραμμα. Επίσης γίνεται αναφορά στο φαινόμενο της ολικής ανάκλασης και τον τρόπο μετάδοσης δεδομένων (data) με τη χρήση οπτικών ινών.