Προσομοίωση για το νόμο του Coulomb


Χρησιμοποιήστε τη προσομοίωση μαζί με το φύλλο εργασίας που θα βρείτε εδώ.