Φτιάξτε μια μπαταρία μόνοι σας


Φτιάξτε μια μπαταρία μόνοι σας με υλικά που είναι εύκολο να βρείτε και δείτε πως η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική.