Βλέπουμε όλοι το ίδιο κόκκινο;


Δείτε την απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί και προσπαθεί να εξηγήσει τι είναι το χρώμα