Ιδιότητες των αλκαλίων και πως αντιδρούν με το νερό


Δείτε ένα βίντεο που δείχνει πως αντιδρούν τα αλκάλια με το νερό.

 


 

Βίντεο που δείχνει τις ιδιότητες των αλκαλίων