Προσομοίωση για το φαινόμενο της ανάκλασης και της διάθλασης


Προσομοίωση για το φαινόμενο της ανάκλασης και της διάθλασης.