Τιμή του g σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και σε διαφορετικά ύψη


 

 

Υπολογίστε το g σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη

Παρατήρηση: στο πεδιο “Location” της παραπάνω φόρμας μπορείτε αντί για την ονομασία της πόλης  να γράψεται το γεωγραγφικό πλάτος  και το γεωγραφικό μήκος.