αντίσταση αγωγού


Ερωτήσεις κατανόησης για την ενότητα “Παράγοντες από τους οποίου εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού”  

Ερωτήσεις στην ενότητα: “Παράγοντες από τους οποίου εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού”