αστρολάβος


Δείτε μια παρουσίαση της μαθήτριας Α.Μ. του Α1 που έγινε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016  

Όργανα μέτρησης χρόνου