διέγερση


Διαβάστε ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας. Πως εξηγείτε, που το συναντάμε στη φύση, εφαρμογές στην καθημερινή ζωή κ.ά.

Χημειοφωταύγεια