θεωρητικοί


Διαβάστε ένα άρθρο για τους 10 μεγαλύτερους παιδαγωγούς και θεωρητικούς της εκπαίδευσης! Οι παιδαγωγοί αυτοί με το έργο τους επέδρασαν καταλυτικά στον τρόπο που η εκπαίδευση καλλιεργεί το μυαλό και αυξάνει την αντίληψή μας και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Ο καθένας τους είχε άλλο άξονα όμως όλοι εργάστηκαν για το καλό της μάθησης και σε τελική ανάλυση για το καλό της ανθρωπότητας.

Οι 10 μεγαλύτεροι παιδαγωγοί και θεωρητικοί της εκπαίδευσης