μέση ταχύητα


Σημειώσεις για την έννοια της ταχύτητας.   Βρείτε τις σωστές ταχύτητες:  

Ταχύτητα