μηχανή


Ως «αεικίνητο» θεωρούμε γενικά μια μηχανή η οποία αφού τεθεί σε λειτουργία θα συνεχίσει να λειτουργεί επ’ άπειρον χωρίς καμία εξωτερική παροχή ενέργειας. Τα αεικίνητα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Ως αεικίνητο 1ουείδους θεωρείται μια μηχανή η οποία παράγει έργο χωρίς παροχή εξωτερικής ενέργειας. Προφανώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής ή ισοδύναμα την αρχή διατήρησης της ενέργειας. Το αεικίνητο 2ουείδους είναι μια μηχανή που μετατρέπει εξ’ ολοκλήρου τη θερμική ενέργεια σε μια άλλη μορφή (π.χ. μηχανική). Το […]

Το «αεικίνητο» του μικρού και ταλαντούχου T. S. Spivet


Πριν από λίγες μέρες παρουσιάστηκε επίσημα η πύλη www.palo.gr από τον δημιουργό της και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Παναγιώτη Τσαντίλα. Παρόλο που η ελληνική αυτή μηχανή αναζήτησης υπάρχει στο δίκτυο από το 2008, χρειάστηκαν δύο χρόνια για να γίνουν όλες οι «διορθωτικές κινήσεις» ώστε να μπορεί σήμερα να αξιοποιεί τον πλούτο του ελληνικού Διαδικτύου. Με σύγχρονη εικόνα και ταυτότητα, το www.palo.gr διεκδικεί τη θέση της πληρέστερης ελληνικής μηχανής αναζήτησης ειδήσεων. Η μοναδικότητα του www.palo.gr έγκειται στη δυνατότητα να συγκεντρώνει σε […]

Μηχανή αναζήτησης αλά ελληνικά