πεδίο


Δείτε μια παρουσίαση για τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου.

Δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου