ποτήρι


Παρακολουθήστε πως μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας ένα ουράνιο τόξο μέσα σε ένα ποτήρι:

Ουράνιο τόξο στο ποτήρι