φυγοκέντριση


Μια από τις μεθόδους διαχωρισμού μειγμάτων που διδάσκονται οι μαθητές γυμνασίου είναι η φυγοκέντριση. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να διαχωρίσουμε συστατικά που αιωρούνται σε υγρά μείγματα, αν το μείγμα τεθεί σε πολύ γρήγορη περιστροφική κίνηση. Το αίμα είναι ένα τέτοιο μείγμα και διαχωρίζεται στα συστατικά του με φυγοκέντριση. Τα συστατικά του αίματος στο τέλος της διαδικασίας διατάσσονται ανάλογα με την πυκνότητά τους από τον πυθμένα του σωλήνα προς τα έξω, ως εξής: ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, πλάσμα (δείτε […]

Ανάλυση αίματος με ένα παιδικό παιχνίδι μηδενικού κόστους