χάρτης φυσικής


  O φυσικός Dominic Walliman μας εξηγεί με έναν κομψό και σύντομο τρόπο το περιεχόμενο και την αλληλοεξάρτηση των γνωστών και άγνωστων «κεφαλαίων» της φυσικής: πηγή: vox.com

Ο χάρτης της Φυσικής