άνθρωπος


Στη 2ο κεφάλαιο της Φυσικής Β΄ Γυμνασίου συζητάμε για την ταχύτητα, διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί και αναφέρεται στην ταχύτητα μερικών ζώων. [field name=iframe]

Ζώα και άνθρωπος – ποιος είναι ταχύτερος;