άσκηση


Μια άσκηση σχετικά με το σωματίδιο Higgs και τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) στις εξετάσεις εθνικού επιπέδου  Βaccalaureat στη Γαλλία  H εκφώνηση της άσκησης που δόθηκε στις φετινές εξετάσεις Baccalaureat (17-7-2502014) στη Γαλλία, ξεκινάει με… Source: physicsgg.me

Η ανακάλυψη του μποζονίου Higgs σε μια άσκηση απλής φυσικής