έξυπνος


[field name=iframe] Ο κύριος «Χ», ένας άνθρωπος με πρόβλημα όρασης, θέλει να επισκεφτεί την αδερφή του, που μόλις γέννησε, στη μαιευτική κλινική. Μπαίνοντας στον ανελκυστήρα, λέει το ονοματεπώνυμό της. Ο ανελκυστήρας δεν τον πηγαίνει απλά στον αντίστοιχο όροφο, αλλά του λέει σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται η αδερφή του και πόσα κιλά είναι το βρέφος, που μόλις έφερε στον κόσμο! Το λογισμικό και το hardware, που κάνει αυτόν τον ανελκυστήρα τόσο «έξυπνο» δεν είναι γερμανικό ή ιαπωνικό, αλλά ελληνικό: δημιουργήθηκε στη […]

“Εξυπνο” σύστημα για ασανσέρ με κοινωνικές ευαισθησίες