ανάλυση φωτόςΔείτε μια παρουσίαση για την ανάλυση του φωτός και το χρώμα των σωμάτων:

Ανάλυση φωτός- Χρώμα των σωμάτων