γεωγραφικού μήκος


Ως χρόνος εννοείται η ακαθόριστη κίνηση της ύπαρξης και των γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, θεωρούμενη ως σύνολο. Η φύση και η μέτρηση του χρόνου υπήρξε ένα από τα μείζονα προβλήματα της φιλοσοφίας από την αρχαιότητα. Η τιθάσευση του χρόνου δεν είναι καινούργια έννοια και μάλιστα ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσεται ο τομέας είναι εκπληκτικός. Για αρκετές δεκαετίες, η ανατολή και η δύση του ηλίου κρατούσε τα σκήπτρα της μέτρησης του χρόνου. Κατά τη διάρκεια του […]

Ο χρόνος και η δική του ιστορία