δημόσιος τομέας


Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση δύο σημαντικά τεχνολογικά έργα, συνολικού ύψους άνω των 63 εκατ. ευρώ. Τα δύο αυτά έργα περιλαμβάνουν: α) το Σχέδιο Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού “Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” Στόχος του εν λόγω έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας κινητών εργαστηρίων. Αντικείμενο του ανωτέρω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού είναι […]

Υπ. Παιδείας: Διαβουλεύσεις για δύο τεχνολογικά έργα ύψους €63 εκατ.