ηλεκτρόνιο


Τουλάχιστον 66000 επτάκις εκατομμύρια χρόνια ή τ ≥ 6.6×1028  yr Η κρεμμυδοειδής δομή του ανιχνευτή Borexino Η πιο ακριβής μέτρηση του χρόνου ζωής του ηλεκτρονίου δείχνει ότι είναι μεγαλύτερη από 6.6 × 1028 χρόνια, ένα χρονικό διάστημα που είναι πεντάκις εκατομμύρια φορές η ηλικία του σύμπαντος! Αυτό είναι το συμπέρασμα των φυσικών που συμμετέχουν στο πείραμα Borexino στην Ιταλία. Στο πείραμα αυτό διερευνήθηκε, η πιθανότητα διάσπασης του ηλεκτρονίου σε ένα φωτόνιο και ένα νετρίνο, μια διαδικασία που παραβιάζει την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου και μας οδηγεί […]

Ποιος είναι ο χρόνος ζωής του ηλεκτρονίου;